שרותי סטטיסטיקה ומחקר


שרותי סטטיסטיקה ומחקר

עבודות סמינריון, עבודות גמר, תזות, עבודות דוקטורט , במידה והן כמותיות, מחקריות, יהיה צורך בניתוחים סטטיסטיים ובשימוש בתוכנות SPSS. ניתן לקבל שרות של סטטיסטיקאים מקצועיים לשם סיום פרק הממצאים.