רשימת מאמרים בנושא תחבורה ומוסר


בר-גרא, הלל (2014). "מהירות, מדע ועיתונות – תגובה למאמרו של פרלמן מגיליון 107", תנועה ותחבורה, גיליון110: 16-10.

הלמר, בת-אל (2014). "נשים ותחבורה – שוויון ובטיחות", תנועה ותחבורה, גיליון 110: 30-26.

לביא, דורון; בניאד, גילאת וסולומון, צ'רלי(2012). "השפעות השקעות בתשתיות תחבורה ככלי לביסוס מדיניות", תנועה ותחבורה, גיליון 103: 36-33.

פרלמן, יואל (2013). "מהירות ומדע –על "מהירות הורגת": תאוריה, מעשה וכשלים אחרים", תנועה ותחבורה, גיליון 107: 10-6.


Adams, John (1985). Risk and Freedom. Cardiff: Transport Publishing Projects.

Bradsher, Keith (2002). High and Mighty: SUVs—The World’s Most Dangerous Vehiclesand How They Got That Way. NewYork: Public Affairs.

Dixon, Nicholas (2002). "Light Trucks, Road Safety and   the       Environment", Philosophy in the Contemporary World, Vol. 9, No. 2(Fall-        Winter): 59-67.

Evans, Leonard (2008). "Death in Traffic: Why Are the EthicalIssues Ignored?", Studies in Ethics, Law, and Technology, Vol. 2, No.1: 1-8

Evans, Leonard (2004). Traffic Safety. Bloomfield Hills,MI: Science Serving     Society

Gunster, Shane (2004). "You Belong Outside",Ethics & the Environment, Vol. 9, No.      2: 3 – 32

Husak, Douglas (2004). "Vehicles and Crashes: Why is this MoralIssue   Overlooked?", Social Theory and Practice Vol. 30, No. 3: 351-70

Lomasky, Loren E. (1997). "Autonomy andautomobility." Independent Review. Vol. 2. No.1 (Summer): 5-28

Van Wee, B. (2011). Transport and Ethics: Ethics and the Evaluation of Transport Policies and Projects. Cheltenham, UK and Northhampton MA, USA: Edward   Elgar.

Vanderblit, Tom (2008). Traffic. New York and Toronto: Alfred A. Knopf

Vanderheiden, Steve (2006). "Assessing the case against the SUV", Environmental Politics, Vol. 15, No. 1: 23 – 40

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.