רשימת מאמרים בנושא שפת סופרים מהגרים


רשימת מאמרים מחולקים על פי נושאים - סופרים מהגרים 


מושגים בסיסייםוסוגיות מרכזיות

 Aciman, A. (1997). Shadow cities. In A. Aciman (Ed.), Letters of transit (pp. 15-34). NY: The New Press. [325.21 LET; [ספריית חברה וניהול, שמורים

 

הגירה, שפה, וזהות

Akhtar, S. (1995). A third individuation: Immigration, identity, and the psychoanalytic process. Journal of the American Psychoanalytic Association, 43, 1051-1084.

Kellman, S.G. (2000). The translingual imagination (chapters 1, 2). Lincoln and London: University of Nebraska Press.

[קיימת גרסה אלקטרונית מלאה של הספר בספריית חברה וניהול]

Besemeres, M. (1998). Language and self in cross-cultural autobiography: Eva Hoffman's ‘Lost in Translation’. Canadian Slavonic Papers, 40, 327-344.

Vignettes from:

Hoffman, E. (1989). Lost in translation: Life in a new language. London: Vintage.

[922.969 הופ ; בספרייה קיים גם התרגום לעברית: זרה בין מילים,922.969 HOF; [ספריית סוראסקי

 


מעבר לשוני אצל סופרים מהגרים; היבטים פוליטיים – ההקשר הציוני

Nahir, M. (1998). Micro language planning and the revival of Hebrew: A schematic framework. Language in Society, 27, 335-357.

Safran, W. (2005). Language and nation-building in Israel: Hebrew and its rivals. Nations and Nationalism, 11(1), 43-63.

שביט, ז. (1980). התגבשות המרכז הספרותי בארץ ישראל בתהליך ההתמסדות של החברה היישובית. קתדרה, 16, 207-233.

 

Dahan, Y. & Levy, G. (2000). Multicultural education in the Zionist state – The Mizrahi challenge. Studies in Philosophy and Education, 19, 423-444.

Shlensky, L. (2006). Lost and found: Aharon Appelfeld's Hebrew literary affiliations and the quest for a home in Israeli letters. Prooftexts, 26(3), 405-448.

 

יוצרים ערבים בלשון העברית

שניר, ר. (תשנ"ז). "ואני הוזה בשטח ההפקר"; יוצרים ערבים-פלסטיניים בלשון העברית. בלשנות עברית, 41-42, 141-153.

Elad-Bouskila, A. (1999). Arabic and/or Hebrew: The languages of Arab writers in Israel. In A. Kamal and D.C. Jacobson (Eds.), Israeli and Palestinian identities in history and literature (pp. 133-158). NY: St. Martin’s Press.

Kayyal, M. (2008). 'Arabs Dancing in a new light of Arabesques': Minor Hebrew works of Palestinian authors in the eyes of critics. Middle Eastern Literatures, 11(1), 31-51.

Balaban, A. (1989). Anton Shammas: Torn between two languages. World Literature Today, 63, 418-421.

Brenner, R.F. (2001). The search for identity in Israeli Arab fiction: Atallah Mansour, Emile Habiby, and Anton Shammas. Israel Studies, 6(3), 91-112.

Feldman, Y.S (1999). Postcolonial memory, postmodern intertextuality: Anton Shammas's Arabesques revisited. PMLA, 114, 373-389.

Rottenberg, C. (2008). Dancing Arabs and spaces of desire. TOPIA: Canadian Journal of Cultural Studies, 19, 99-114.

Snir, R. (1995). “Hebrew as the language of grace”: Arab-Palestinian writers in Hebrew. Prooftexts, 15, 163-183.

Taha, I. (2000). The Palestinians in Israel: Towards a minority literature. Arabic and Middle Eastern Literatures, 3, 219-234.

Hever, H. (2007). Not my mother tongue. Israel - Poetry International Web.

  על תרגום ותרגום עצמי

Pas, J.M. (2013). Language and belonging in the Polish translation of Eva Hoffman’s Lost in Translation. Translation Studies, 6(1), 64-77.

Woods, M. (2001). Original and translation in the Czech fiction of Milan Kundera. Translation and Literature, 10(2), 200-221.

Bohórquez, P. (2012). The question of authenticity in migrant self-translation. Synthesis, 4, 83-103.

 

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.