סיכום לסמינריון של מיזוג ורכישה


שימוש במודל ששת האסטרטגיות

 שימוש במודל ששת האסטרטגיות לשליטה של  הלירגל וסלוקום (1987), יבטיח את היתכנותו של תהליך המיזוג והרכישה. אסטרטגיות אלו מבוססות על כוח גלוי וסמוי  ועל הערכת מצב תמידית הבוחנת את מידת הכוח שבידי העובדים ואלו החלטות הם יוכלו לקבל.

1.       שליטה על מבנה הארגון: הארגונים נותנים לעובדים שלהם מידע ותיאור המשימות שלהם, לכל עובד תחום אחריות מוגדר.

2.       שליטה על נהלים וחוקים: כתיבת ספר חוקים ונהלים בארגון מכתיבה את התנהגות העובדים, ככל שיש יותר נהלים וחוקים העובדים יהיו מכוונים יותר ופחות עצמאיים.

3.       שליטה על גיוס ואימונים: בחירת עובדים אמינים ויציבים מאמן ומכשיר אותם באופן שוטף, לקבלת תפוקה.

4.       שליטה על תגמולים ועונשים: העובדים מקבלים תגמולים חיצוניים ופנימיים על ידי אוטונומיה והאצלת סמכויות.

5.       שליטה על התקציב: העובדים והמחלקות מקבלים יעדים תקציביים, על מנת להדריך את הביצועים שלהם.

6.       שליטה על המכונות (הציוד):  שימוש ביכולות שההתפתחות הטכנולוגית והאלקטרונית מעניקה למנהלים על מנת לנטר את פעולות העובדים.

 

  יתרונות המיזוג ורכישה

 אופיו של תהליך המיזוג והרכישה שהוא עלול ליצור ריכוז יתר של כוח כלכלי בידי גוף אחד וליצור השפעה שלילית על הריכוזיות והתחרותיות בשוק. משום כך, המחוקקים הארץ ובעולם נתנו את דעתם ליצירת מערכת חוקים ותקנות לבחינת ואישור מיזוגים ורכישות.

החלטה על מיזוג ורכישה היא החלטה מורכבת ומפותלת המחייבת את המקבלים אותה להביא בחשבון, מכלול עצום ורב של נתונים עסקיים. כאשר המהלך נעשה בין חברות הפועלות באותו השוק, אותה המדינה או במדינות דומות כדוגמת צרפת ובלגיה למשל,  הרי שהמוטיב העסקי הוא החשוב והמכריע מכל. בד"כ עסקת מיזוג שכזו תתמקד בעיקר בנתונים הכלכליים של החברות המתמזגות ובבחינת פוטנציאל השוק שנפתח לפניהן בעקבות המיזוג אל מול החיסכון בעלויות והגדלת הרווח לבעלי המניות. הגורמים העסקיים הסביבתיים כגון: חוקי המס, חוקי העבודה, הגבלים עסקיים וכו' ידועים ואחידים ולא מהווים  "נקודות חיכוך"  למהלך התקין של המיזוג ורכישה.

שונה התמונה כאשר מדובר במיזוג ורכישה בין חברות הבאות ממדינות שונות, מייצרות יחדיו  ישות עסקית הפועלת בשווקים שונים  זה מזה, וכפופה בעת ובעונה אחת למערכות חוקים ותקנות השונים ממדינה למדינה.  על דרך ההמחשה, יתכן כי הם סותרים ומנוגדים זה לזה . למרות שכיום פועלים בעולם ארגונים בינלאומיים כגון ארגון הסחר העולמי – WTO World Trade Organization -   והסכמי סח ר כגון ה- GATT -  General Agreement of Tariffs and Trade  נחתמו בין מרבית מדינות תבל, הרי שלא ניתן להתעלם מהקשיים הללו בדרך למיזוג ורכישת חברות.

 

 

 

הגורמים הראשיים לתופעת המיזוגים והרכישות

 

הגלובליזציה :

השפעת תהליכי הגלובליזציה על המסחר העולמי מהותית וחשובה  עד כדי כך שבשנת  1947 נחתמו בז'נבה הסכמי גאטט (GATT ) – (General Agreement of Tariffs and Trade) , הסכמים שמטרתם לעודד סחר חופשי בין מדינות מחד ויצירת מנגנונים לפתרון סכסוכים מאידך. בנוסף לכך פועל במסחר הבינלאומי גם ארגון הסחר העולמי (WTO): World Trade Organization  שמטרתו להביא למסחר שוטף בין מדינות ( (www.moit.gov.il.

                        

עליות תשומות:  בעולמנו המתועש ההולך ומתפתח ושאוכלוסייתו גדלה בהתמדה, מכלה האדם בקצב מהיר את משאבי הטבע  כגון: דלק, תבואה, מחצבים  שונים וכו', דבר הגורם לעליות עקביות ומתמשכת  במחירי חומרי הגלם. על פי ,  Dávila,(2006 ),תופעה זו מחייבת את היצרן לפעול נחרצות להוזיל את עלויות הייצור שלו, על ידי פיתוח תהליכים זולים, חומרים חלופיים או ע"י העברת הייצור למדינות בהן כוח העבודה זול יותר – הפעולה השכיחה והמידית.


עלויות הפיתוח
- מעבר לעלויות חומרי הגלם ועלויות הייצור, חלה עליה דרמטית בעלות פיתוח המוצר. ההתקדמות המדעית תוך שמירה קפדנית על בריאותו של הלקוח ועל הסביבה הטבעית, הביאו לגידול ענק בתקציבים הנדרשים לפיתוח מוצר, תקציבים שלא כל הגופים העסקיים יכולים לעמוד בהם. גם כאן הפתרון המיידי הוא חיבור או למעשה למיזוג עם חברה נוספת .

תהליך הגלובליזציה שהביא עימו את פתיחת שוקיי העולם למסחר חופשי, בצירוף ההתפתחות הטכנולוגית העצומה, ייצרו שוק בינלאומי כמעט אחיד בתרבות הכללית ובתרבות הייצור והצריכה, ונתנו בידיי חברות בינלאומיות אפשרויות מרחיקות לכת לפעול בכל מקום על פני הגלובוס כיצרנים וספקים תוך ניצול המשאבים המקומיים, משאבים טבעיים, כוח אדם וכו' , להורדת עלויות הייצור, הפיתוח, וההפצה להגדלת הרווחיות. כלי עיקרי ורב עוצמה בתהליך זה הוא מיזוג ורכישת חברות.  Shan & Hamilton (1991),  מצאו כי מיזוג ורכישה יכול לתת בידיי החברות השותפות בתהליך כלים להגדיל את שוק היעד שלהן במהירות תוך אפשרות לחסימת מתחרים. המיזוג ורכישה מאפשר מקסום היכולות להציע מוצרים ושירותים אטרקטיביים  ביעילות תפעולית וכלכלית גם יחד תוך מזעור הסיכון בעצם השיתוף של ארגונים נוספים במהלך.

 

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.