מבנה כללי לעבודת סמינריון


מבנה כללי לעבודה סמנריונית

תקציר

תוכן עניינים (ממוחשב)

מבוא

סקירה ספרותית

מתודולוגיה

ממצאים

סיכום ודיון

המלצות למחקרי המשך

נספחים

 

טכני

פונט דוד, גודל 12, אלא אם נתבקש אחרת

רווח 1.5 או 2 לפי הדרישות

הערות שוליים או בגוף העבודה לפי הדרישות

כותרות ראשיות גודל 16- בולד

כותרות משניות גודל 14 בולד

כותרות משניות למשניות גודל 12 בולד

 

 מבוא:

  • המבוא כולל הגדרת המושגים שבכותרת העבודה.
  • המבוא כולל  שאלת מחקר או טיעון מרכזי.
  • המבוא מסביר את מהות הבעיה העומדת מאחורי השאלה.
  • המבוא מתאר מה תכיל העבודה.
  • המבוא מכיל מתודולוגיה: שיטות, גישות, תיאוריות, כלים- שבאמצעותם הסוגיה תיבדק
  • תיחום מרחבי וכרונולוגי של שדה המחקר.

 

גוף העבודה

___* העבודה בנויה מפסקאות. (פסקה מכילה בד"כ 5-7 משפטים.)

___* אין פסקאות המורכבות ממשפטים בודדים. (פסקה צריכה להכיל לפחות שלושה משפטים).

___* פסקה כוללת נושא (טיעון) אחד בלבד.

___* העבודה מורכבת מטיעונים ולא מתיאורים.

___* בד"כ  מופיע  הטיעון במשפט הראשון בפסקה.

___* הטיעון מנומק בהמשך הפסקה על ידי הסבר, עובדות ודוגמאות.

___* הטיעונים מוצגים בסדר לוגי ולא אסוציאטיבי. ז"א יש קשר הגיוני בין הפסקאות (אין קפיצות בנושאים).

___* מושגים ושמות המופיעים בעבודה מקבלים הבהרה.

___* הטיעונים בעבודה מוצגים על פי ההקשר באופן אינטגרטיבי ולא לפי סדר המקורות השונים.

___* העבודה אינה מכילה קטעים שלמים המועתקים מן המקורות.

___* העבודה אינה מכילה חזרות.

___* העבודה מכילה רק טיעונים הרלבנטיים לתשובה לשאלת המחקר או להוכחת הטיעון המרכזי.

___* העבודה מכילה רק משפטים הכתובים באופן ברור ותמציתי.

___* כל המשפטים מפוסקים כראוי.

___* יש לקשר בין הפרקים השונים.

 

 

מראי מקום:

___* כל טיעון, ציטוט או דוגמא הלקוחים ממקור כלשהו מעוגנים במראה מקום.

___* מראי המקום כתובים על פי הכללים האקדמיים^.

___* כל מראי המקום כתובים באותה שיטה#.

___* כל מראי המקום מופיעים בביבליוגרפיה.

^ כללים לכתיבת מראי מקום:

המקורות המשמשים לטיעונים צריכים להיות מוצגים במראה מקום.

אין צורך להציג מראה מקום לאחר כל משפט אלא בסוף נושא או פסקה.

יש להציג מראה מקום לאחר ציטוט.

 

# שיטות לכתיבת מראי מקום:

1. הפניה בגוף העבודה. 

כאשר רושמים את המקור בטקסט עצמו ניתן לרשום בסוגריים את שם המחבר ושנת ההוצאה (Waisman, 1992)   או את שם המחבר, שנת ההוצאה ומספר העמוד. (Waisman, 1992, pp.501-502)

אם שם המחבר מופיע בתוך הטקסט עצמו אין צורך לחזור על השם פעמיים. יש לכתוב את ההפניה: "וייסמן (1992) טוען..." או ""(וייסמן, 1992) טוען..."

אם המקור מכיל  שני מחברים  יש בהפניה להזכיר את שניהם.

אם המקור מכיל יותר משני מחברים יש להזכיר את שמות כולם בהפניה הראשונה. בהפניות הבאות  די להזכיר את המחבר הראשון והמילה "אחרים" לידו. בלועזית יש להוסיף לאחר השם הראשון et. al.  

2. הערות שוליים

הערות שוליים משמשות כהערות תוכן להבהרה  ולהעשרה של האמור בטקסט כאשר המידע המוסף אינו קשור ישירות למחקר ומיקומו בגוף העבודה יכול לפגוע ברצף הכתיבה.

הן גם משמשות להפניה למקור עליו מסתמכים בעבודה.

הפניה להערת שוליים נעשית באמצעות ספרה בסוף משפט או בסוף ציטוט.

המקור יכול  להופיע בתחתית העמוד, בסוף הפרק או בסוף העבודה.

מספור הערות השוליים מופיע בסדר רץ לאורך כל העבודה.

בהערת שוליים יש לכתוב את הפרטים הביבליוגרפיים של המקור כאשר הוא מופיע לראשונה.

בניגוד לביבליוגרפיה מופיע השם הפרטי או האות הראשונה של השם הפרטי לפני שם המשפחה. כמו כן מופיעים מספרי העמודים מהם שואבים את המידע.

להלן דוגמאות:

ספר:

Carol Pateman, Feminism and Democracy. The Disorder of Women, (Cambridge: Polity Press, 1989), p.212.

מאמר בכתב עת:

Klause von Beyme, "Architecture and Democracy in the Federal Republic of Germany", International Political Science Review, Vol. 12, no. 4 (1991), pp.141-142.

מאמר מתוך ספר:

Jan Van Dijk, "Models of Democracy and Concepts of Communication", In Kenneth L. Hacker and Jan Van Dijk (eds.),Digital Democracy: Issues of Theory and Practice (London: Sage, 2000), p.35.

 

כששתי הערות שוליים ברצף מתייחסות לאותו מקור יש לכתוב: ibid.

אם מספר העמוד שונה, יש לציינו ibid, p.215. (ניתן להדגיש במקום למתוח קו)

אם יש בהערות השוליים הפניה חוזרת למקור אך הפניה זו אינה מיד אחרי ההפניה הקודמת למקור יש לכתוב:

Pateman, Feminism and Democracy, p.215.

או

Pateman, op. cit., p.215.

 

 

 

 

___* פרטי הביבליוגרפיה כתובים במלואם בסדר אלפביתי.

___* המקורות בעברית כתובים תחילה, אחר בלועזית ואחר אתרי אינטרנט.

___* כל פריטי הביבליוגרפיה מופיעים גם במראי המקום.

___* במראי המקום ובביבליוגרפיה מודגשים או כתובים בהטיה שמות הספרים או כתבי העת.

___* במקורות שהם כתבי עת מופיע מספר הכרך ומספר הגיליון.

___* במקורות שהם מאמרים מופיעים מספרי העמודים שבהם מופיע המאמר בכתב העת, בספר או בעיתון.

___* במראי המקום ובפריטי הביבליוגרפיה באנגלית מופיעות אותיות גדולות בראשית כל מילה שאינה מילת יחס.

___ * מקורות ראשוניים יוצבו בראש הרשימה.

 

ישנן שיטות שונות לכתיבת הביבליוגרפיה .

להלן מספר דוגמאות:

ספר:

Hersch, Charles (1998), Democratic Artworks: Politics and the Arts from Trilling to Dylan. (New York: State University of New York Press).  

מאמר בכתב עת:

Beyme, Klause, von (1991), "Architecture and Democracy in the Federal Republic of Germany", International Political Science Review, Vol. 12, no. 4, pp.365-379.

מאמר מתוך ספר:

Dijk, Jan Van (2000), "Models of Democracy and Concepts of Communication", In Hacker Kenneth L. and Dijk Jan Van, (eds.) Digital Democracy: Issues of Theory and Practice (London: Sage), pp.30-53.

עיתון:

Hall, Stuart "New Labour has Picked Up Where Tatcherism Left Off", The Guardian, (August 6, 2003), p.12.

 

אתר אינטרנט:

European Federation of Green Parties, www.europeangreens.com

 

 

 

 

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.