כללי ציטוט על פי ה- APA


כל פריט ברשימה הביבליוגרפית יירשם לפי הדוגמאות להלן:

(נערך ע"פ: Publication Manual of the American Psychological Association. 5th Edition. 2001)

 

עברית:

א.              ספר של מחבר יחיד:

          שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי' (שנת פרסום). שם הספר בכתב נטוי. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

דוגמה:        גמליאל, ו' (1970). הכל מחפש עצמות. תל-אביב: דביר.

 

ב.               ספר של שני מחברים:

          כמו במקרה של ספר עם מחבר יחיד, בתוספת פסיק ו-ו' החיבור בין שמות המחברים.

דוגמה:         דניאל, ד', ונדבוריאל, ח' (2015). שיטות מחקר במוח האדם. תל-אביב: עם עובד.

 

ג.           ספר של שלושה מחברים ויותר:

        כמו במקרה הקודם, עם פסיקים בין שמות המחברים ו-ו' החיבור לפני שם המחבר האחרון.

דוגמה:         יבניאל, ד', פלסבורג, א', ושלתיאלי, ר' (תשמ"ב). נשים מחפשות משמעות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

 

ד.               מקראה או אסופת מאמרים:

          שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי', ו' החיבור לפני השם האחרון, (עורכים). (שנת פרסום). שם המקראה (בכתב נטוי). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

דוגמה:         שוקד, מ', מרקס, ע', ודשן, ש' (עורכים). (1980). פרקים באנתרופולוגיה חברתית. ירושלים ותל-אביב: שוקן.

 

ה.              מאמר מתוך מקראה או אסופה:

          שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי', ו' החיבור לפני השם האחרון, (שנת פרסום). שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שם פרטי' שם משפחה, (עורך). שם המקראה (בכתב נטוי) (עמודים). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

דוגמה:        אלירם, י' (תשס"ב). שיטור קהילתי: תקווה חדשה או גימיק בסוף המילניום? בתוך מ' אדד, וי' וולף (עורכים).עבריינות וסטייה חברתית: תיאורייה ויישום (עמ' 138-129). רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.

ו.                 מאמר של מחבר יחיד מתוך כתב עת:

          שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי' (שנת פרסום). שם המאמר. שם כתב העת (בכתב נטוי), מס' הכרך (בכתב נטוי),עמודים.

דוגמה:        קלנר, נ' (2000). החוזה הטיפולי בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. שיחות, י"ד, .106-93

 

ז.                מאמר של שני מחברים מתוך כתב עת:

          שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי' ו' החיבור בין שמות המחברים. (שנת פרסום). שם המאמר. שם כתב העת (בכתב נטוי), מס' הכרך (בכתב נטוי), עמודים.

דוגמה:       רונאל, נ', וליבמן, ג' (2001). השינוי בהשקפת העולם אצל חברות אנ.איי. בישראל במהלך ההחלמה. חברה ורווחה, כ"א,352-327 .

 

ח.              מאמר בעיתון עם ציון שם המחבר:

          שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי' (שנת פרסום, יום וחודש). שם המאמר. שם העיתון (בכתב נטוי), עמוד.

דוגמה:        סלפטר, א' (2001, 18 באפריל). רכוש ללא יורשים, יורשים ללא רכוש. הארץ, 3.

 

ט.              מאמר בעיתון בלי ציון שם המחבר:

          שם המאמר. (שנת פרסום, יום וחודש). שם העיתון (בכתב נטוי), עמוד. 

דוגמה:        רכוש יהודי לבעליו. (1999, 26 באוקטובר). הארץ, 15.

 

י.                ציון בפרסום ממשלתי:

          שם הגוף המפרסם, (שנת פרסום). שם הפרסום (בכתב נטוי), עיר: שם המו"ל.

דוגמה:        הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, (1989). שנתון סטטיסטי לישראל 1989 (40). ירושלים: משרדי דפוס ממשלתיים.

 

יא.            דיסרטציה (עבודה לתואר שני או שלישי):

          שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי' (שנת פרסום). שם העבודה (בכתב נטוי). עבודה לשם קבלת תואר מוסמך (או תואר דוקטור- בהתאם לעבודה),  שם האוניברסיטה, עיר.

דוגמה:       פנחסוב, ד' (תשנ"ד). עיצוב ודברים נוספים על הבריאה האנושית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

 

יב.            מקור מתוך האינטרנט:

נושא (שנת הפרסום) [אתר באינטרנט] כתובת האתר כפי שמופיעה באינטרנט.

דוגמה:       ממשלת גרמניה תממן צרכים סוציאליים של קורבנות הנאצים (2004) [אתר באינטרנט]  http://www.claimscon.org/index.asp?url=medex/case

 

אנגלית:

העיקרון הוא כמו בעברית עם שינויים קלים: לאחר האות הראשונה של השם הפרטי תבוא נקודה. יש להקפיד על רישום אות ראשונה גדולה בכל שם.

 

א.      ספר של מחבר יחיד:

Paivio, L. (1974). Sociology in Israel. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

 

ב.       ספר של שני מחברים:

Bentov, L., & Bernstein, F. (1974).  The Eichmann trial in the eyes of Israeli youngsters. Ramat Gan: Bar-Ilan University Press.

 

ג.        ספר של שלושה מחברים ויותר:

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Introduction to Psychology, (13th ed.). Fort Worth: Harcourt, Brace, Jovanovich.

 

ד.       מקראה או אסופת מאמרים:

Krausz, E. (Ed.). (1983). The Sociology of the kibbutz. New Brunswick and London: Transaction Books.

ה.       מאמר מתוך מקראה או אסופה:

Bruno, A. (1983). The religious kibbutz: Religion, Nationalism and socialism in a communal framework. In E. Krausz (Ed.). The Sociology of the kibbutz (pp. 115-123).  New Brunswick and London: Transaction Books.

 

ו.        מאמר של מחבר יחיד מתוך כתב עת:

Nissan, E. (1985). Unofficial memorial rites in an army unit. Social Forces, 63, 795-809.

 

ז.        מאמר של שני מחברים מתוך כתב עת:

Horowitz, B., & Harrison, M. (1979). American Jewish denominations: A social and religious profile. American Sociological Review, 44, 656-666.

 

ח.             מקור מתוך האינטרנט:

A War Crime or an Act of war? [Internet site], שם המחבר אם ידוע, תאריך ההורדה.

          http://www.commondreams.org/viewa03/0131-08.htm

 

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.