הדרכה מקוצרת לכתיבת עבודה סמינריונית


הדרכה לכתיבת עבודה סמינריונית

לעבודה סמינריונית שתי מטרות: 1.  לאפשר לסטודנט לתרגל כתיבה מדעית 2. לאפשר לסטודנט ביטוי אישי.

העבודה  הנדרשת יכולה להיות משלושה סוגים מרכזיים:

1. עבודה הכוללת מחקר אמפירי – איכותני או כמותני. בעבודה זו  תבחנו שאלת מחקר כלשהי באמצעות מחקר בשטח . (לדוגמה: חשיפת הרגלי הפנאי של סטודנטים בישראל, מחקר השוואתי בין נשים וגברים).

2. עבודת תיאורטית - בסוג עבודה זה תבחן שאלת המחקר על בסיס הספרות הקיימת. עיקר העבודה במקרה זה הוא תיאורטי ונשען על הספרות.

 3. Case study - מסגרת עבודה זו מאפשרת התבוננות במקרה בוחן בנושא שיווק פנאי. כלומר, ההתמקדות היא במקרה ספציפי הנבחן בכפוף לגוף ידע תיאורטי. כמובן שלשם כך יש להבטיח נגישות למידע מקרה הבוחן שאותו מעוניינים להציג. 

 

להלן יוצג מבנה לוגי אופציונאלי לכתיבת העבודה. שימו לב שלצד המבנה הלוגי /סכמאטי  מצריכה העבודה מחשבה, התבוננות אישית וכתיבה יצירתית. המבנה המוצע  יכול להשתנות בכפוף לנושא, לסוג העבודה ולמיומנות הסטודנט:

1. הקדמה - הצגת הקווים הכלליים של המקרה הנבדק. מדוע הוא מעניין? מהם גופי הידע המתאימים לנושא ומדוע? מהי גישת כותב העבודה לנושא?

2. הצגת מטרת העבודה וניסוח שאלות המחקר.

3. סקירת ספרות מתאימה הבוחנת את התחומים הרלוונטיים לשאלת המחקר. ביחס לכל אחד מהתחומים הרלוונטיים יוצגו מחקרים הקשורים בנושא ותוצאותיהם. כמו כן, יש להציג ולנמק את הגישה התיאורטית שנבחרה לשם בחינת הנושא 

4. בעבודה אמפירית - תוצג הגישה המחקרית של העבודה (מהי המתודולוגיה? מהי אוכלוסיית היעד? כיצד דגמנו אותה? מהם כלי המחקר שבהם השתמשנו? מהי הדרך שבה השתמשנו בכלי מחקר אלה?)

5. בעבודה אמפירית – יוצגו תוצאות המחקר

6. דיון - הדיון הוא החלק היצירתי בעבודה בו יש להסיק מסקנות מהספרות שהוצגה (או מהנתונים שעלו במחקר), זאת ביחס לשאלת המחקר הספציפית שהוצגה. זהו למעשה החלק האינטגרטיבי של העבודה בו הסטודנט נשען על הספרות שהכיר ומגיע למסקנה שלו לגבי השאלה שהעבודה בוחנת.

 

   7. סיכום - הסיכום  מזכיר לקורא מה הייתה מטרת העבודה, מצביע על הספרות המרכזית עליה נשענה העבודה ומציג את המסקנות העיקריות. בשלב זה יש מקום לציין גם את מגבלות המחקר (היותו תיאורטי בלבד, מדגם לא גדול וכיוצ"ב) ולהצביע כמובן על מחקרי המשך רלוונטיים שעשויים להמשיך ולהאיר את הנושא.

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.