מבחן בית לדוגמא בקורס מדיניות ציבורית לתואר שני


בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית

מדיניות ומנהל ציבורי

בחינת בית – סמסטר חורף- 2011-2012

 

 

עליך לבחור 2 שאלות מתוך 3.

את התשובות יש לכתוב בקובץ וורד בלבד, פונט Times New Roman, גודל 12, רווח וחצי בין השורות ויישור לשני הצדדים.

אורך כל תשובה לא יעלה על שני עמודים, סה"כ- עד ארבעה עמודים (לא כולל דף שער).

אין לחרוג מההנחיות.

אין להגיש את פתרון בחינת הבית באופן משותף. כל סטודנט מגיש באופן עצמאי, ואין עבודה בזוגות ומעלה. מיותר לציין, כי חל איסור על העתקה בין הסטודנטים ו/או העתקה של חומרים שלא על-פי כללי הציטוט המקובלים. כל חריגה מכללי האתיקה הנהוגים במרכז הבינתחומי תחשוף את הסטודנט לברור בועדת משמעת.

 

שאלה מספר 1:

תומאס דאי (Thomas Dye)  מגדיר מדיניות ציבורית כ- "כל מה שממשלות בוחרות לעשות או לא לעשות" , פרט והסבר זאת באמצעות העלאה לדיון התרחשות ציבורית אקטואלית.

 

שאלה מספר 2:

שלושת ההנחות הבסיסיות לבחינת מנגנון השוק הן:

1.      לכל פרט בחברה יש משהו להציע לאחר.

2.      האדם מתנהג באופן רציונאלי (מחושב).

3.      השוק הוא זירת תחרות בין ספקים וצרכנים.

כמו כן, צריכים להתקיים התנאים הבאים בכדי שהתנהלות השוק תהיה תקינה (במדינות דמוקרטיות): צרכנים רבים, יצרנים רבים, ככל שיש יותר צרכנים ויותר יצרנים, כך המיצוי היעיל של כוחות הייצור בחברה גבוה יותר.

הסבר מהם כשלי שוק והבא דוגמאות מפורטות מתחום המדיניות הציבורית.

שאלה מספר 3:

לאחרונה מסתמנת חציית קו אדום חדש- בפריצה לבסיס צה"ל ותקיפת חיילים וקצינים. ניתן לראות כי אין הגדרה חד משמעית לגבי התרחשויות שכאלה וכי גורמים בממשל  מגדירים את המתפרעים  במספר כינויים, אך לא קיימת הסכמה לגבי הגדרה חד משמעית. כיצד ניתן להסביר אי בהירות שכזו? הסבר/י זאת ע"פ המונחים אשר נידונו בהרצאות ובחומר הקריאה.

 

בהצלחה !

 

 

      

 

 

 

 

 

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.