פרק הממצאים בעבודת הסמינריון- למה?


פרק הממצאים בעבודת הסמינריון- למה?

פרק הממצאים בעבודת הסמינריון- למה?

עבודת סמינריון מעלה שאלה היפותטית ביחס לנושא מסוים

הרעיון של הסמינריון הוא לתת לקורא שלנו את התשובה על השאלה שהצגנו בתחילה.

איך נותנים תשובה? ובכן, ישנן מספר דרכים לתת מענה על השאלה שהוצגה בפתחו של הסמינריון

הדרך האחת מבוססת על שיטת המחקר הכמותית ואילו הדרך השנייה מבוססת על שיטת המחקר האיכותנית

ההבדל בין שתי שיטות מחקר אלה הוא עצום וישנת מודלים שלמים, מאמרים, מחקרים ועולם מלא שמדבר על כל אחת משיטות המחקר הללו

 אנחנו נתמקד במה שמעניין אותנו, הבנה בסיסית לשם כתיבת סמינריון

שיטת המחקר הכמותית

אם בחרנו בשיטת המחקר הכמותית, אנחנו נצטרך ליצור, לתרגם, להציג שאלונים שהתשובות עליהם ינתנו במספרים

לדוגמא: באיזה מידה אתה שבע רצון מהמאמר הזה עד כה? 1. במידה מועטה מאוד, 2. במידה מועטה, 3. במידה בינונית, 4. במידה רבה, 5. במידה רבה מאוד.

נאתר נדגמים לצורך המחקר וניתן להם לענות על השאלונים על ידי בחירת מספר השקף את התחושה שלהם.

התוצאה היא שיש לנו מאות ואלפי מספרים שאספנו בשיטה הזאת ועכשיו כל מה שנותר הוא לבצע עליהם מניפולציות בעזרת נוסחאות סטטיסטיות


שיטת המחקר האיכותנית

אם בחרנו בשיטת המחקר האיכותנית, נגלה שבאפשרותנו לבחור מספר רב של כלי מחקר. נוכל לדוגמא לבצע ראיונות, נוכל לתצפת על הנדגמים, נוכל לבחור לנתח תכנים כתובים (כמו שיר, סיפור, כתבות), נוכל לנתח סרטונים ועוד.

בשיטת המחקר האיכותנית אנחנו למעשה מנתחים טקסט כתוב ומוציאים ממנו רעיונות מרכזיים שחוזרים על עצמם לאורך רוב הטקסטים. רעיונות מרכזיים אלה נקראים 'תמות'.


קיימת שיטת מחקר נוספת, במחקר התאורטי

מחקר זה למעשה לא מנתח דבר, אלא מציג מחקרים, מאמרים ודעות אשר נכתבו על הנושא שבו אנו דנים. לאחר שסקרנו מידע מתוך מאגרים אקדמים, ניצור את התובנה שלנו ביחס לשאלה שהועלתה בתחילת הסמינריון.