עמית סדן


עמית סדן
מורה פרטי לכלל הקורסים הנלמדים בחשבונאות

האזור בו ניתנים שיעורים פרטיים הוא ראשון לציון-תל אביב

האזור בו ניתנים שיעורים פרטיים הוא ראשון לציון-תל אביב. מקצועות- כלל הקורסים הנלמדים בחשבונאות (לרבות פיננסית א-מועצה לאלה שניגשים ללא שנת השלמה לבחינות המועצה), מימון, סטטיסטיקה ומיקרו/מאקרו כלכלה.